ช่วยคนไทยมีบ้าน ! ธอส.คลอด 2 สินเชื่อใหม่
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ในปี 2560 นี้ ธอส.วางเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยไว้ที่ 178,224ล้านบาท โดยในปีนี้ ธอส. คาดว่าความต้องการที่อยู่อาศัยในกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดยังคงเป็นกลุ่มตลาดที่อยู่อาศัยในตลาดกลาง-ล่าง โดยปัจจุบันความต้องการที่อยู่อาศัยระดับราคาเกินกว่า 2.5 ล้านบาทขึ้นไป ถือว่ายังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มที่ยังมีกำลังซื้อ ธอส. จึงเตรียมกรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการสินเชื่อ “บ้านสบายใจ” เพื่อรองรับความต้องการขอสินเชื่อวงเงินขอกู้ไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านบาทขึ้นไป โดย ธอส. กำหนดอัตราดอกเบี้ยปี 1-3 ไว้ที่ MRR-3.15% ต่อปี (หรือปัจจุบันเท่ากับ 3.60% ต่อปี) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ นอกจากนี้ ธอส. ยังได้จัดทำโครงการบ้าน ธอส. อุ่นใจ ปี 2560 โดยวางกรอบวงเงินปล่อยกู้ในโครงการนี้ไว้ที่ 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้าวงเงินขอกู้ไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทขึ้นไป โดย ธอส.จะคิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับ 3.50% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ 4.75% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ทั้ง 2 โครงการ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้กลไก Business Solution เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไป ทำให้ ธอส.สามารถเข้าไปดูแลลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้พันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน Credit By : ddproperty.com

เลื่อนใช้ปี 62 ! ภาษีที่ดิน ปรับลดเพดานที่รกร้าง
พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. โดยสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเว้นทรัพย์สินจากการจัดเก็บภาษีฐานภาษี อัตราภาษี การคำนวณภาษี การลดหรือยกเว้นภาษี โดยยกเลิกพระราชบัญญัติโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และพระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2529 และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างของภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และช่วยกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้กฏหมายดังกล่าวจะมีการจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประกอบด้วย (1) ที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ ประโยชน์ในการประกอบการเกษตรอัตราภาษีไม่เกิน 0.2% ของฐานภาษี (2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยอัตราภาษีไม่เกิน 0.5% (3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นจากข้อ 1 และ 2 อัตราภาษีไม่เกิน 2% (4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งร้างไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพให้มีอัตราภาษีไม่เกิน 2% ของฐานภาษี จากที่มีความพยายามแก้ไขกฎหมายกันมานาน ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทำให้ประเทศไทยมีการเก็บภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งร่างเดิมจะเก็บภาษีที่รกร้าง 5% แต่หลังจากกฤษฏีกาแก้ไขและรับฟังความเห็นจึงแก้ไขเป็นจัดเก็บที่อัตรา 2 % ของฐานภาษี และกรณียังไม่ใช้ประโยชน์จะมีการจัดเก็บเพิ่ม 0.5 % ทุก 3 ปีจนเต็มเพดานที่ 5 % ซึ่งการจัดเก็บอัตราดังกล่าว จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและยังเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม ร่างกฏหมายนี้หากผ่านสภานิติบัญญัติในปี 2559 แล้ว จะสามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีดังกล่าวได้ตั้งแต่ ม.ค. 2562 เนื่องจากต้องให้กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ทำผังและรายละเอียดการเก็บภาษีและการจัดเก็บภาษีจะเริ่มที่เดือนม.ค. เป็นปีภาษี Credit By : ddproperty.com


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166  
 
barbour tikkitakki canada goose sale canada goose ale parajumpers takit parajumpers takki canada goose suomi canada goose takki timberland shoes ugg ale moncler takki moncler sale timberland suomi barbour jacket barbour takki


canada goose hamburg moncler jacke damen canada goose outlet belstaff outlet peuterey herren woolrich jacke damen canada goose sale parajumpers outlet canada goose damen woolrich parka herren parajumpers sale duvetica jacke duvetica damen duvetica mantel moncler outlet peuterey sale