ส่อง ! ราคาที่ดินของ 12 ถนนในเขตกทม. (Part 1)
การเปลี่ยนแปลงของราคาประเมินที่ดิน 3 รอบบัญชี ได้แก่ ช่วงปี 51-54 ช่วงปี 55-59 และล่าสุดช่วงปี 59-62 จากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังพบว่าราคาประเมินที่ดินเส้นถนนสีลม ยังคงสูงเป็นอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่รอบประเมินปี 51-54 มาจนถึงปัจจุบัน รองมาลงจะเป็น ถนนเพลินจิต และถนนราชดำริ โดยมีแผนภาพและรายละเอียดราคาประเมิน ดังนี้ 1. ถนนสีลม ราคาประเมินที่ดิน ล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 700,000 – 1,000,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 27.3-53.8% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 550,000-650,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 650,000-850,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58 2. ถนนเพลินจิต ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 900,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น125% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 400,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 800,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58 3. ถนนราชดำริ ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 750,000 – 900,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 114-157% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 350,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 700,000-800,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58 4. ถนนพระรามที่ 1 ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 400,000 – 900,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 33.3-157% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 300,000-350,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 400,000-800,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58 5. ถนนวิทยุ ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 500,000 – 750,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 42.9-114% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 350,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 500,000-700,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58 6. ถนนสาทร ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 450,000 – 750,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.5-78.6% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 400,000-420,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 450,000-600,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58 สำหรับอีก 6 ถนนที่เหลือสามารถติดตามได้ในบทความถัดไป ขอขอบคุณที่มาจาก terrabkk.com

ส่อง ! ราคาที่ดินของ 12 ถนนในเขตกทม. (Part 2)
ในบทความที่ผ่านมาได้มีการเปิดเผย 6 ถนนที่มีราคาที่ดินสูงสุด วันนี้จะขอนำเสนอต่ออีก 6 ถนน ได้แก่ 7. ถนนเยาวราช ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 700,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 27.3-66.7% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 420,000-550,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 700,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58 8. ถนนสุขุมวิท ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 210,000 – 650,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 85.7-90.9% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 110,000-350,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 150,000-520,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58 9. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 280,000 – 600,000 บาทต่อตารางวา 10. ถนนพระรามที่ 4 ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 400,000 – 500,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 21.2-25% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 330,000-400,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 400,000-500,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58 11. ถนนเจริญกรุง ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 200,000 – 500,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 19-33.3% จากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน150,000-420,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 180,000-450,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 55-58 12. พญาไท ราคาประเมินที่ดินล่าสุดปี 59-62 เฉลี่ยอยู่ที่ 500,000 บาทต่อตารางวา เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากรอบปี 51-54 โดยมีราคาประเมิน 250,000 บาทต่อตารางเมตรในรอบปี 51-54 และ 500,000 ในรอบปี 55-58 ขอขอบคุณที่มาจาก terrabkk.com


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166  
 
barbour tikkitakki canada goose sale canada goose ale parajumpers takit parajumpers takki canada goose suomi canada goose takki timberland shoes ugg ale moncler takki moncler sale timberland suomi barbour jacket barbour takki


canada goose hamburg moncler jacke damen canada goose outlet belstaff outlet peuterey herren woolrich jacke damen canada goose sale parajumpers outlet canada goose damen woolrich parka herren parajumpers sale duvetica jacke duvetica damen duvetica mantel moncler outlet peuterey sale