รู้ทัน ! ช่องโหว่ภาษีที่ดินฯ ฉบับใหม่
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางกรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 4 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 630) พ.ศ. 2560 ซึ่งสร้างข้อกังขากับสังคมว่าประกาศฉบับนี้มีลับลมคมใน หวังเอื้อประโยชน์ให้กับคนรวยที่มีที่ดิน เพื่อเลี่ยงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะประกาศใช้ในปี 2561โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ประกาศอธิดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 4 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% และอากรแสตมป์ 0.5% โดยต้องเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามราคาตลาดจากบุคคลให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559-31 ธันวาคม 2560 เพื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งบุคคลผู้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับโอนทรัพย์สินเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่โอน 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ 0.01% จาก 2% สำหรับกรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559-31 ธันวาคม 2560 เพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ขอขอบคุณที่มาจาก ddproperty

จ่อ ! ปรับราคาบ้านเพราะค่าแรงและวัสดุราคาขึ้น
นางสาวพรรัตน์ มณีรัตนะพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ว่า ตลาดรวมเติบโตขึ้นร้อยละ 10-15 ส่วนในครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีหลายปัจจัยกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจในการสร้างบ้านเร็วขึ้น ทั้งจากนโยบายการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ และการปรับราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาบ้านอาจจะปรับราคาขึ้นในอนาคต การปรับค่าแรงและวัสดุก่อสร้าง ทำให้บริษัทมีแผนจะปรับขึ้นราคาบ้านในไตรมาส 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 1 เพราะห่วงกำลังซื้อลูกค้า โดยบริษัทจะหันไปลดต้นทุน โดยลดรอบหรือระยะเวลาก่อสร้างลง ลดการใช้แรงงานโดยใช้ระบบสำเร็จรูปมากขึ้น และเจรจากับซัปพลายเออร์ เพื่อให้ได้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ดีขึ้นแทนการผลักภาระต้นทุนให้ลูกค้า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้ วางเป้ายอดขายรวม 1,200 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 20 โดยรอบ 5 เดือนที่ผ่านมาสามารถปิดยอดขายได้ 500 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 30 ยอดขายหลักมาจากพื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ 80 และอีกร้อยละ 20 จากตลาดต่างจังหวัด โดยสามารถแบ่งเป็นบ้านระดับราคาต่ำกว่า 2.5 ล้านบาท ร้อยละ16 บ้านระดับราคา 2.5-5 ล้านบาท ร้อยละ 43 และบ้านระดับราคา 5.1-10 ล้านบาท ร้อยละ 25 บ้านระดับราคา 10.1-20 ล้านบาท ร้อยละ 14% และ 20 ล้านบาทขึ้นไป ร้อยละ 2% โดยกลุ่มบ้านระดับราคาบ้าน 2.5-5 ล้านบาท เป็นกลุ่มราคาบ้านมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 60 ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในการสร้างบ้านมากที่สุด คือ จังหวัดนนทบุรี ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166  
 
barbour tikkitakki canada goose sale canada goose ale parajumpers takit parajumpers takki canada goose suomi canada goose takki timberland shoes ugg ale moncler takki moncler sale timberland suomi barbour jacket barbour takki


canada goose hamburg moncler jacke damen canada goose outlet belstaff outlet peuterey herren woolrich jacke damen canada goose sale parajumpers outlet canada goose damen woolrich parka herren parajumpers sale duvetica jacke duvetica damen duvetica mantel moncler outlet peuterey sale