ทบทวน ! ลดเพดานราคาบ้านยกเว้นภาษี
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) คาดกฎหมายภาษีที่ดินฯ ใหม่พร้อมบังคับใช้ได้ 1 ม.ค.62 ซึ่งจะทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินตรงกับมูลค่าที่ดินปัจจุบันและการจัดสรรที่ดินให้เหมาะกับสภาพการใช้งาน ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดสัมมนาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใต้กรอบพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่อง “พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” โดยนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ฉบับใหม่จะทำให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตรงกับมูลค่าที่ดินในปัจจุบันและการจัดสรรที่ดินให้เหมาะกับสภาพการใช้งาน เนื่องจากการถือครองที่ดินยังกระจุกตัวอยู่ในคนกลุ่มน้อย โดยอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นจะสามารถแบ่งเป็น 1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในเกษตรกรรม คิดอัตราภาษี 0.2% ของราคาประเมิน 2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย คิดอัตราภาษี 0.5% 3. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นพาณิชยกรรม คิดอัตราภาษี 2% 4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ คิดอัตราภาษีไม่เกิน 2% และจะเพิ่มอัตราภาษี 0.5% ทุก 3 ปี แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน 5% ทั้งนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะมีอำนาจจัดเก็บภาษี ซึ่งจะต้องรอพระราชกฤษฎีกาและข้อสรุปการกำหนดอัตราภาษีอีกครั้ง สำหรับประเด็นที่ทางคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะทบทวนข้อสังเกตเพิ่มเติม ในเรื่องข้อยกเว้นราคาบ้านพักอาศัยหลังแรกไม่เกิน 50 ล้านบาท ปรับเพดานลดลงมาเป็น 20 ล้านบาทนั้น ความคืบหน้าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยนายอิสระ บุญยัง นายกสมาคม นายกิติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรกล่าวเพิ่เมเติมเสริมว่า กรณีกรรมาธิการ สนช. ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีทีดินฯ ให้ปรับวงเงินจัดเก็บภาษีจากภาคเกษตรต่ำว่า 50 ล้านบาทได้รับยกเว้น และที่อยู่อาศัยลดลง 50 ล้านบาทต่อหลังลดเหลือ 10 ล้านบาทจึงได้รับการยกเว้นเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวเพราะบ้านอยู่อาศัยราคาต่ำ 10 ล้านบาท มีประมาณ 3-4 พันหลังต่อปี จึงควรปรับลดลงมาได้เพราะมองว่าไม่ได้กระทบต่อผู้มีรายได้น้อยมากนัก ขอขอบคุณที่มาจาก ddproperty.com

รู้จัก ! รูปแบบสินเชื่อตกแต่งบ้าน (Part 1)
การกู้เพื่อตกแต่งบ้านหรือการขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายตามแต่ละธนาคารจะกำหนดเงื่อนไข ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นมีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนี้ แบบที่ 1 ขอสินเชื่อบ้านร่วมกับสินเชื่อส่วนบุคคล ถ้าหากบ้านยังอยู่ระหว่างผ่อนชำระสินเชื่อกับทางธนาคารอยู่ก็สามารถกู้ตกแต่งบ้านได้ โดยสินเชื่อรูปแบบนี้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับผู้ขอสินเชื่อที่เป็นผู้ขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอยู่แล้ว ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคลนี้จึงไม่ต้องมีหลักประกันหรือบุคคลค้ำประกันอื่นใดอีก เพราะจะใช้อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของสินเชื่อบ้าน มาเป็นหลักประกันของสินเชื่อส่วนบุคคลไปด้วย โดยธนาคารจะรวมวงเงินกู้เข้ากับยอดหนี้ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อรวมยอดหนี้เข้าด้วยกันแล้ววงเงินกู้รวมทั้งหมดต้องไม่เกินกว่า 100% ของราคาประเมิน ในส่วนของคุณสมบัติของผู้กู้นั้นธนาคารยังพิจารณาไปถึงประวัติด้านการเงินของผู้ขอสินเชื่อ คุณภาพหนี้ปกติ (ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร) และถ้าหากสินเชื่อบ้านที่ขอไปนั้นเป็นการกู้เพื่อซื้อที่ดินจะต้องมีการปลูกสร้างบ้านแล้วจึงจะสามารถขอสินเชื่อประเภทนี้ได้ แบบที่ 2 ขอสินเชื่อส่วนบุคคลโดยใช้หลักประกัน เป็นการขอสินเชื่อโดยใช้หลักประกัน ได้แก่ การจำนองที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในอาคารชุด การจำนำพันธบัตร การโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝาก เพื่อแลกกับการกู้เงิน โดยวงเงินกู้นั้นจะขึ้นอยู่กับราคาประเมินของหลักประกันโดยธนาคาร แต่โดยส่วนมากแล้วจะให้วงเงินกู้สูงสุดที่ 5 ล้านบาท และยังมีวงเงินกู้เบิกเกินเงินในบัญชี (O/D) ซึ่งแตกต่างกันตามแต่ละธนาคาร ระยะเวลาการกู้นั้นมีลักษณะเป็นการกู้ที่กำหนดระยะเวลาแน่ชัด อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัวเพิ่มขึ้นจากค่า MLR หรือ MRR ของทางธนาคาร ติดตามการขอสินเชื่ออีก 3 รูปแบบได้ในบทความฉบับถัดไป ขอขอบคุณที่มาจาก ddproperty.com


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166  
 
barbour tikkitakki canada goose sale canada goose ale parajumpers takit parajumpers takki canada goose suomi canada goose takki timberland shoes ugg ale moncler takki moncler sale timberland suomi barbour jacket barbour takki


canada goose hamburg moncler jacke damen canada goose outlet belstaff outlet peuterey herren woolrich jacke damen canada goose sale parajumpers outlet canada goose damen woolrich parka herren parajumpers sale duvetica jacke duvetica damen duvetica mantel moncler outlet peuterey sale