รู้จัก ! รูปแบบสินเชื่อตกแต่งบ้าน (Part 2)
การกู้เพื่อตกแต่งบ้านหรือการขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายตามแต่ละธนาคารจะกำหนดเงื่อนไข ซึ่งบทความที่ผ่านมาได้นำเสนอไป 2 รูปแบบ วันนี้จะขอนำเสนอที่เหลืออีก 3 รูปแบบ ดังนี้ แบบที่ 3 ขอสินเชื่อส่วนบุคคลโดยมีผู้ค้ำประกัน ถ้าหากไม่ได้ขอสินเชื่อบ้านไว้ และไม่มีหลักประกัน การใช้บุคคลค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้และสภาพคล่องของทั้งผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกันประกอบการอนุมัติสินเชื่อ ลักษณะของสินเชื่อรูปแบบนี้จะคล้ายกับสินเชื่อที่ใช้หลักประกัน โดยเป็นสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ที่แน่นอน แต่วงเงินกู้สูงสุดจะต่ำกว่าการกู้โดยใช้หลักประกัน โดยจะกู้ได้สูงสุดประมาณ 300,000 บาท โดยวงเงินกู้นั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของทั้งตัวผู้กู้และตัวผู้ค้ำประกัน แบบที่ 4 ขอสินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคารที่มีบัญชีเงินเดือน สินเชื่อแบบนี้เป็นการที่บริษัทที่ทำงานอยู่กับธนาคารที่มีบัญชีเงินเดือนมีความร่วมมือกัน (MOU) ให้สินเชื่อส่วนบุคคลกับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน เงื่อนไขของสินเชื่อจึงขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างธนาคารและองค์กร ซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชน แบบที่ 5 ขอสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่มีหลักประกัน และผู้ค้ำประกัน ในกรณีที่บ้านยังติดภาระสินเชื่อบ้านอยู่ ไม่มีหลักประกันอื่น และไม่มีบุคคลค้ำประกัน ก็สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้ แต่สินเชื่อรูปแบบนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อรูปแบบอื่นๆ ที่ได้กล่าวมา เนื่องจากธนาคารวิเคราะห์ว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ และปราศจากหลักทรัพย์ค้ำประกันและบุคคลค้ำประกันให้ธนาคาร ขอขอบคุณที่มาจาก ddproperty.com

น่ารู้ ! เอกสารต้องใช้ขอสินเชื่อตกแต่งบ้าน
การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น จะแบ่งเอกสารออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) ทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) ทะเบียนหย่า (กรณีหย่า) มรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) กลุ่มที่ 2 เอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน ใบแสดงการจ่ายเงินเดือน (Pay Slip) รายการเดินบัญชี (Statement) รายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปี หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กลุ่มที่ 3 เอกสารแสดงรายละเอียดของหลักทรัพย์ สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่ เอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดิน (น.ส. 4 จ.) หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน (น.ส. 3 ก.) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช. 2) แผนที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ รูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์ กรณีที่มีผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันให้เตรียมเอกสารในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ของผู้กู้ร่วมและผู้ค้ำประกันด้วย กรณีที่หลักทรัพย์ค้ำประกันให้เตรียมเอกสารในกลุ่มที่ 3 การเตรียมเอกสารจะคล้ายกับการเตรียมเอกสารเพื่อขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย ขอขอบคุณที่มาจาก ddproperty.com


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166  
 
barbour tikkitakki canada goose sale canada goose ale parajumpers takit parajumpers takki canada goose suomi canada goose takki timberland shoes ugg ale moncler takki moncler sale timberland suomi barbour jacket barbour takki


canada goose hamburg moncler jacke damen canada goose outlet belstaff outlet peuterey herren woolrich jacke damen canada goose sale parajumpers outlet canada goose damen woolrich parka herren parajumpers sale duvetica jacke duvetica damen duvetica mantel moncler outlet peuterey sale