มหกรรมบ้านยอดจองเกินเป้า ! คอนโดบ้านเดี่ยวติดตลาด
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 35 เปิดเผยว่าตลอดการจัดงาน 4 วันได้รับผลตอบรับดี โดยมียอดผู้เข้างานกว่า 1 แสนคนมากกว่างานครั้งที่ 34 กว่า 15% และมียอดจองซื้อที่อยู่อาศัยภายในงานกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าหลังจากจบงานจะมียอดขายตามมาอีกไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาท โดยประเภทที่อยู่อาศัยที่มีการจองซื้อภายในงานมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยวตามด้วยทาวน์เฮาส์ นอกจากนี้ ยังมียอดขอสินเชื่อกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับงานครั้งที่ 34 ด้านการประมวลผลข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าชมงาน พบว่า โครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับความสนใจจองซื้อมากที่สุดเป็นสินค้าประเภทคอนโดมิเนียมคิดเป็น 76.98% รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยว 18.62% ทาวเฮาส์ 4.04% ที่เหลือเป็นสินค้าประเภทบ้านแฝดและอื่นๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งผู้เข้าชมงานกว่า 27% และอีกประมาณ 73% เป็นผู้เข้าชมงานมหกรรมฯ เป็นครั้งแรก ผู้เข้าชมงานกว่า 41% อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมา 34% อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี และ 15% อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี ด้านรายได้ส่วนตัวต่อเดือน พบว่าส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่างไม่เกิน 30,000 บาท 46% มีรายได้ ระหว่าง 30,000-50,000 บาท 24% และมีรายได้เกิน 50,000 บาท 10% ระยะเวลาที่ต้องการซื้อในอนาคต 1-2 ปี อยู่ที่ 20% ระยะเวลา 6-12 เดือน 21% และระยเวลา 1-3 เดือน 14% ผลสำรวจด้านงบประมาณในการซื้อที่อยู่อาศัยแต่ละประเภทระบุว่า ผู้เข้าชมงาน 33% ต้องการที่อยู่อาศัยระดับ ราคา 1-2 ล้านบาท 33% ต้องการระดับราคา 2-3 ล้านบาท 27% ต้องการราคา 3-4 ล้านบาท 18% และมีเพียง 6% ที่สนใจที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ที่มา : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

คง 7% ต่ออีก 1 ปี !
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 1 ปี และใช้อัตราร้อยละ 9 สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 เป็นต้นไป จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศยังตงอยู่ในสภาวะชะลอตัว ถ้าหากปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในขณะนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของภาคเอกชนและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน ดังนั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 592) พ.ศ. 2558 ข้อ 2 ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากรและคงจัดเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้ (1) ร้อยละหกจุดสาม สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 (2) ร้อยละเก้า สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ข้อ 3 ในกรณีเห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ ข้อ 4 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ที่มา ddproperty.com


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166  
 
barbour tikkitakki canada goose sale canada goose ale parajumpers takit parajumpers takki canada goose suomi canada goose takki timberland shoes ugg ale moncler takki moncler sale timberland suomi barbour jacket barbour takki


canada goose hamburg moncler jacke damen canada goose outlet belstaff outlet peuterey herren woolrich jacke damen canada goose sale parajumpers outlet canada goose damen woolrich parka herren parajumpers sale duvetica jacke duvetica damen duvetica mantel moncler outlet peuterey sale