พื้นที่สำนักงานน้อย ส่งผลราคาเช่าพุ่ง !
นายนิธิพัฒน์ ทองพันธุ์ หัวหน้าแผนกพื้นที่สำนักงาน ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ ปี 2559 ยังเติบโตดีต่อเนื่อง โดยพบว่าปริมาณการใช้พื้นที่สำนักงานยังคงเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าจะแตะระดับ 1.8 แสนตร.ม.ในสิ้นปีนี้ เนื่องจากพื้นที่สำนักงานที่เพิ่มขึ้นใหม่มีปริมาณจำกัด นอกจากนี้ยังพบว่าความต้องการเช่าพื้นที่สำนักงานล่วงหน้า หรือ Pre-Leasing ซึ่งเริ่มเห็นตั้งแต่ปีที่ผ่านมายังคงมีอยู่มาก จากก่อนหน้านั้นการตกลงเช่าพื้นที่ล่วงหน้าก่อนอาคารจะแล้วเสร็จเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก สำหรับพื้นที่สำนักงานใหม่ที่แล้วเสร็จในปีนี้ มีทั้งสิ้น 1.51 แสนตร.ม. โดยในไตรมาสที่ 4 มีพื้นที่สำนักงานสร้างเสร็จจาก 2 อาคาร โดยพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพทั้งหมดรวม 8.54 ล้านตร.ม. คิดเป็นพื้นที่เพิ่มขึ้น 1.7% ต่อปี ซึ่งปีนี้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของอาคารสำนักงานที่ล้าสมัยที่เริ่มรื้อถอนและปรับปรุงอาคาร ทำให้ปริมาณพื้นที่สำนักงานให้เช่าในกรุงเทพลดปริมาณลง แต่ในทางกลับกัน อัตราการใช้พื้นที่โดยรวมเพิ่มสูงขึ้นเป็น 91.8% เพราะมีพื้นที่จำกัด รวมทั้งมีการใช้งานพื้นที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเช่าพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพในปีนี้ ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.5% โดยค่าเช่าพื้นที่สำนักงานระดับเกรดเอและเกรดบี เพิ่มขึ้น 8% และ 5% ตามลำดับ ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ลืมไปหรือยัง ! ซื้ออสังหาก็ลดหย่อนได้
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ทางกระทรวงการคลังได้มีการประกาศที่ระบุรายละเอียดของการลดหย่อนภาษีตามมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ สำหรับผู้ที่ซื้อบ้าน-คอนโดฯ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทระหว่างวันที่ 13 ต.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 59 โดยสามารถนำ 20% ของราคาบ้านมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 5 ปี โดย 1. เงินได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุด ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง 2. อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 3. ผู้ซื้อมีสิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยหักลดหย่อนตั้งแต่ปีที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และให้หักลดหย่อนต่อเนื่องกัน 5 ปีๆ ละเท่าๆ กัน ผู้ที่จะมีสิทธิในการลดหย่อนภาษีจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 1.ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 2.ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน และต้องไม่เคยเป็น 2.1 ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย (ตามที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท) 2.2 ผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยเดิมและซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ 2.3 ผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย (ตามที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 300,000 บาท) 2.4 ผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด (มาตรการบ้านหลังแรกที่ยกเว้นมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 5 ล้านบาท ใช้สิทธิหักลดหย่อนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้สิทธิหักลดหย่อนได้ต่อเนื่องกัน 5 ปีภาษี ให้เป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละปีภาษี) Credit By : ddproperty.com


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166  
 
barbour tikkitakki canada goose sale canada goose ale parajumpers takit parajumpers takki canada goose suomi canada goose takki timberland shoes ugg ale moncler takki moncler sale timberland suomi barbour jacket barbour takki


canada goose hamburg moncler jacke damen canada goose outlet belstaff outlet peuterey herren woolrich jacke damen canada goose sale parajumpers outlet canada goose damen woolrich parka herren parajumpers sale duvetica jacke duvetica damen duvetica mantel moncler outlet peuterey sale